“ВИНАРСКА ИЗБА ВАРНА” ИЗГРАЖДА ЗАЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕГУСТАЦИИ

„Винарска изба Варна изпълнява проект по мярка 123 „Развитие на селските райони“ подкрепена от Европейския земеделски фонд, с чиято помощ изгражда зала за провеждане на тематични дегустации за своите гости и клиенти.“

Галерия